KAREKODLU ÇEK SKORU

Karekodlu Çek Skoru, keşidecinin önümüzdeki 9 ay boyunca çeklerinin vadesinde ödenme olasılığını hesaplayan bir tahmin aracıdır.

Karekodlu Çek Skoru Nedir?

Karekodlu Çek Skoru Nedir?

Karekodlu Çek Skoru ile keşidecinin çekini ödeyip ödemeyeceğine dair geleceğe dönük tahmin yapılmaktadır. Karekodlu Çek Skoru ile, keşidecinin gelecek 9 ay içinde çekini vadesinde ödeme ihtimali gösterilmektedir.

Karekodlu Çek Skoru Nasıl Yorumlanır?

Skor; A, B, C, D, E, F ve G risk gruplarını ifade eden değerlerle belirtilmektedir. Her bir risk grubunun yanında, o grupta bulunan keşidecilerin çeklerini vadesinde ödeme olasılıkları rakamsal olarak belirtilmektedir. Skor A’ya yaklaştıkça, keşidecinin 9 ay içinde çeklerini ödeme olasılığı artmakta, skor E’ye yaklaştıkça daha üstteki gruplara oranla çeklerini ödeme olasılığı azalmaktadır. F grubu, son 36 ayda ibraz edilen çeklerine bakıldığında keşidecinin mevcutta ödenmemiş en az 1 çeki olduğunu ifade ederken, G risk grubu, keşidecilerin son 36 ayda ibraz edilen tüm çeklerinin karşılıksız çıktığı anlamına gelmektedir.

Keşidecilerin çeklerinin, Karekodlu Çek Raporu’ndaki bilgilerin yanında Findeks Risk Raporu ve raporlardaki sayısal bilgilerin dışında kalan piyasa bilgilerinin de dikkate alınarak kabul edilmesi önerilmektedir.

Karekodlu Çek Skoru bir tahmin aracı olup çeklerin ödeneceğini ya da ödenmeyeceğini garanti etmez.

Karekodlu Çek Skoru Nasıl Hesaplanır?

Karekodlu Çek Skoru aşağıdaki etkenlerle hesaplanır:

  1. Vadesinde Ödenmeyen Çekler
  2. Vadesinde Ödenen Çekler
  3. Çekle Çalışma Alışkanlığı

Karekodlu Çek Skoru Nasıl Öğrenilebilir?

Karekodlu Çek Skorunu öğrenmek için; şahıs veya firmaların Karekodlu Çek Raporunu alabilirsiniz. Dilerseniz kendi Karekodlu Çek Skorunuzu da Karekodlu Çek Raporunuzu alarak görüntüleyebilirsiniz.

Karekodlu Çek Skoru Nedir?

Karekodlu Çek Skoruna Nasıl Ulaşırım?